Zöld Követ Program

tájékoztató csatlakozó intézmények számára
2023. szeptember 1 – 2024. március 31.

I. A program célja

Az 1-12. évfolyamos diákokkal a hétköznapi környezetvédelmi cselekvések lehetőségét 7 hónapos ciklusban, több környezeti elem kapcsán megismertetni, a környezetbarát attitűdöt kialakítani, erősíteni.

A közösségek a környezetvédelmi kezdeményezéseken keresztül a gyakorlatban megtapasztalják, hogy egyéni, illetve a közösség célkitűzései, ill. döntéseik milyen következményekkel járnak szűkebb-tágabb környezetükre. Megtapasztalhatják továbbá a programokon keresztül a közösségi összefogás erejét is.

A gyerekeken és az őket kísérő pedagógusokon keresztül szélesebb körű, közvetett társadalmi szemléletformálás is megvalósul azáltal, hogy az oktatási intézményben tanult, környezetkímélő attitűdöt hazaviszik a programban résztvevők és átadják családjaiknak.

II. A program megvalósítási időkerete az oktatási intézményekben

A 2023 – 2024. tanévben a program augusztus végén, szeptember elején indul a „ZÖLD KÖVET Partneriskola” elkötelezettségi nyilatkozat aláírásával és 2024. március végén zárul a II. Zöld Követ Nap megrendezésével. A programhoz folyamatosan lehet csatlakozni.

III. Pontosan miről is szól a program, mit kell vállalni a partneriskoláknak?

A Zöld Követ Egyesület és a programban résztvevő oktatási intézmény a program kezdetén ún. „ZÖLD KÖVET Partneriskola” elkötelezettségi nyilatkozatot írnak alá.

Az intézmény a nyilatkozatban elhivatottságát és az Egyesülettel való, önkéntességen alapuló, szoros együttműködését vállalja az ún. „Zöld PECSÉT” Kritériumrendszer (ld. IV. pont)  megvalósítása mentén.

Az aláírási „ceremónián” az iskolák részéről egy diák, mint Zöld Követ, egy, a program iránt elkötelezett, a diákság aktivitásait támogató pedagógus, a Zöld Mentor, továbbá egy szülő, Zöld Attasé (együttesen az ún. „Zöld Követi Tanács”) is aláírják a nyilatkozatot az intézményvezetőn és a Zöld Követ Egyesület elnökén felül. A „ZÖLD KÖVET Partneriskola” elkötelezettségi nyilatkozat aláírása egyben a Zöld Követ avatást is jelenti. A Zöld Követ Egyesület képviselője a “ceremónián” online vesz részt.

A programban a „ZÖLD KÖVET Partneriskola” elkötelezettségi nyilatkozatot aláíró intézmény osztályközösségei teljesítik a kihívásokat.

Az intézményi osztályközösségek a „Zöld PECSÉT” Kritériumrendszert valósítják meg, azaz az önként vállalt aktivitásokat, amelyek lehetnek a Zöld Követ Egyesület által ajánlott, másrészt maguk által nevezett kihívások vagy mindkettő (ld. IV. pont).

A felsorolt kihívások és ajánlások, továbbá az intézmény által kigondolt aktivitások közül minimum egy kihívásblokk megvalósítása a cél. Az aktivitások, kihívások teljesítése időben arányosan elosztva ajánlott.

Az intézmény vállalja, hogy a „ZÖLD KÖVET Partneriskola” elkötelezettségi nyilatkozat aláírásáról, a Zöld Követ avatásról, majd a kihívásblokkban választott, megvalósított, valamennyi mini aktivitásokról közvetlenül az aktivitás megvalósítását követően e-mailben 5-6 mondatos, 3-4 fotóval dokumentált beszámolót küld a sikereszoldkihivas@gmail.com e-mail címre. Továbbá vállalja, hogy a program végén az egész projektről egy kb. 1 oldalas összefoglalót és fotókat küld a Zöld Követ Egyesületnek 2024. április 10-ig szintén a sikereszoldkihivas@gmail.com e-mail címre. A fotók és beszámolók a közösségi médiában felhasználhatóak a Zöld Követ Egyesület felületein, első sorban a Zöld Követ Egyesület Fb oldalára és Insta oldalára kerülnek föl. Ehhez kapcsolódóan ajánlott az intézmény számára az év eleji „Szülői beleegyező nyilatkozatokat” már a programhoz igazítva bekérni.

Az intézmény az egy-egy mini aktivitást bemutató beszámolókban kitér arra, hogy ki és hol a megvalósító, mi az aktivitás, mikor végezte, opcionálisan leírja, hogy miben lett környezettudatosabb a projekt kapcsán a közösség, továbbá pl. mely ismeretekkel gazdagodott, milyen hatása van a projektnek a környezetre és a közösség szemléletére.

Az intézmények a Zöld Követ Egyesület által létrehozott, zárt Facebook csoportba lépnek be.

A csoport célja a közösségépítés, ill. lehetőséget biztosít a folyamatos kapcsolattartásra, tapasztalatcserére, a jó gyakorlatok megosztására.

A program során értékelésre kerülnek 2023. decemberben az intézmények az első 3 hónapban megvalósított aktivitásai. A 3 legaktívabb, legkreatívabb intézményt elismerésben részesítjük.

A program lezárása a II. Zöld Követ Napon valósul meg, amelyen a résztvevő iskolák képviseltetik magukat.  A legaktívabb iskolák teljesítményét tárgyi jutalom formájában is szeretnénk elismerni. A legjobban teljesítő iskolák díjazásban részesülnek, a legaktívabb iskola díjat vehet át.

IV. Milyen programok közül választhatnak a csatlakozó iskolák?

1. “Egyszerűen zöld” kihívás

Az egész projektidőszakot lefedő vállalás. A környezet védelmének egyszerű és sokféle megvalósítási formáira hívja fel a figyelmet. Az alábbi 4 feladat közül választásuk szerint minimum 3-at  végeznek el a közösségek szakaszosan vagy párhuzamosan:

Mérlegelj!

A feleslegessé vált anyagokat kidobás előtt mérjük le egy konyhai mérlegen vagy számoljuk meg darabszámra és írjuk fel! Így kiderül, hogy mennyi hulladékot és szemetet termelünk.

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy keveset fogyasztunk, így kevés hulladékot termelünk. A kihívás során a rendszeres összegzések által azonban pontos képet kapunk valódi fogyasztásunkról, ami meglepő lehet. Kiváló alkalom arra, hogy a hulladéktermelésünk nyomonkövetése által változtassunk szokásainkon.

Ajánlott a papír, műanyag, fém, növényi részek és a vegyes frakció nyomonkövetése.

Cél: A szemét és a hulladék csökkentése, a tudatos döntések elősegítése.

Nevelj szivacsot!

A luffatök mindannyiunk számára hasznos és többféle célra felhasználható. Nevelése egyszerű és sikerre ítélt. A tököt betakarítás után kiszárítjuk és kreatív foglalkozásokon vagy otthon mosdáshoz, mosogatáshoz használjuk a műanyag szivacs kiváltásaképpen. Ha elhasználódott, a komposztba dobjuk.

Más,   kevés gondozást igénylő növényt is nevelhetünk pl. mentát, citromfüvet, amelyet a gyerekek pl. teának megfőzve elfogyaszthatnak vagy szabadon választott, kreatív foglalkozás keretében használhatnak.

Cél: A természettel együttélés erősítése, a szemét és a hulladék csökkentése, a tudatos döntések elősegítése.

Firkapapír

Szervezzünk firkapapír gyűjtést! Az iskolai papírhasználat során részesítsük előnyben a használt, az egyoldalas nyomtatásra még kiválóan alkalmas nyomtatópapírt! A firkapapíron kívül vagy azon túl egyéb használt, ám jó állapotú, kiválóan újrahasználható tárgyak gyűjtése és használata is megszervezhető. Pl. csomagolhatjuk  használt újságpapírba a tankönyveket, füzeteket.

Ezáltal a gyerekek megtapasztalják a használt, ám még jó szolgálatot tevő tárgyak értékét. A körülöttünk lévő, dologi világ megbecsülését és a lehetőségek felismerését segíti a kihívás.

Cél: A családok bevonása felhíváson keresztül a kihívásba, amely által a körforgásban tarthatjuk a papírt.

Csomagolásmentes iskola

Az iskolai mindennapok és ünnepek alkalmával kerüljük az egyszer használatos csomagolást, helyette a tartós csomagolást részesítsük előnyben! Például mellőzzük az uzsonnát silány minőségű, műanyag zacskóban, helyette uzsonnás dobozt használjunk! Kérjük a büfében a szendvicset, péksüteményt saját dobozba! A kávéhoz, teához vigyük a saját bögrénket!

Iskolai ünnepek alkalmával részesítsük előnyben a házi süteményeket saját dobozban, az üveges, magyar szörpöt és csapvizet, kérjük a cukrászdában saját tároló edénybe a pogácsát, stb.

Cél: A családok bevonása felhíváson keresztül a kihívásba, amely által csökkentjük a csomagolási hulladékot és megnöveljük a már meglévő csomagolások élettartamát.

2. “Jeles napok” kihívás

Az egész projektidőszakot lefedő vállalás. Egy-egy aktuális program megvalósítása színessé, változatossá teszi a tanévet. A programok tanórai keretbe is illeszkedhetnek, így a gyerekek játszva tanulnak. A közösségek jeles napokhoz kötődően minimum 10  aktivitást valósítanak meg. Mind a jeles napok, mind a programok szabadon kiválaszthatóak az alábbi felsorolásból, illetve a közösségek maguk is megnevezhetnek továbbiakat.

Cél: A környezeti elemek megóvására és a természet szeretetére, tiszteletére felhívni a figyelmet a jeles napokhoz köthető színes, érdekes, különleges programok által.

Ajánlott jeles napok és hozzá kapcsolódó lehetőségek:

Szeptember:

 • Hagyd el a műanyag tanszercsomagolást! felhívás

A füzetek, könyvek csomagolását első sorban papír csomagolóanyaggal oldjuk meg!

 • Takarítási világnap szept. 16-18. (mozgó nap)

Az intézmény kertjének, udvarának vagy környezetének közös megtisztítása, szemétszedés akár osztályok közötti verseny vagy családi nap formájában.

 • Autómentes világnap szept. 22.

Sétálj az iskolába! felhívás az iskola tanulói és szüleik, valamint a dolgozók számára.

Október:

 • A vegetáriánusok hónapja

Hangsúlyt kapnak a szezonális zöldségek-gyümölcsök pl. receptverseny, piac, veteményeskert, gazdaság felkeresése.

 • Állatok világnapja október 4.

Süngarázs, madárodú, rovarhotel készítés saját gyűjtésű vagy használt alapanyagok felhasználásával.

Csatlakozás az Állatvédelmi Témahéthez 2023. október 2 – 15.

https://allatvedelmitemahet.hu/

November:

 • Advent

Adventi készülődés: Természetes, saját gyűjtésű alapanyagok felhasználásával koszorú, karácsonyi díszek, dekor, ajándékok készítése.

 • Európai Hulladékcsökkentési Hét

Kreatív upcycling.

 • Faültetés, kertészkedés.

December:

 • Mikulás

Fenntartható mikuláscsomag összeállítása.

 • Madárkalács készítés, madáritató kihelyezése.

Január:

 • Az év minden hétfője húsmentes hétfő.

Magvetés papír tojástartóba vagy tojáshéjba.

Február:

 • Farsang

Fenntartható farsangi buli

 • Nemzetközi jegesmedvenap február 27.

Mi hogyan támogatjuk az éghajlatváltozás ütemének mérséklését? Megmutatjuk rajz, tabló, más alkotás vagy program formájában.

Március:

 • Beporzók napja március 10.

Évelő növények ültetése, kertészkedés, szobanövények átültetése.

 • Újrahasznosítás világnapja március 18.

Helyi közszolgáltató, pl. szennyvíztisztító telep felkeresése.

3. A “Saját, zöld utamat járom” kihívás

Az egész projektidőszakot lefedő vállalás. A közösségek összesen minimum 10 aktivitást valósítanak meg.

A kihívás teljes mértékben szabad kezet ad az intézményi közösségek számára. Megvalósíthatják

 • saját, „zöld” céljaikat vagy
 • az Egyesület által ajánlott aktivitási ötletekből is beépíthetnek a saját „zöld” céljaik közé vagy
 • kizárólag az Egyesület által ajánlott aktivitási ötletekből, szabadon összeválogatva valósítják meg a kihívás blokkot .

Cél: Bemutatni az oktatási intézmények egyéni ötleteit, projektjeit és valamennyi nyitott intézmény számára lehetőséget biztosítani kihívások teljesítésére.

Ötletek aktivitásokra

Cél: A tiszta és egészséges környezet kialakítása, fenntartása, a fenntarthatósági törekvések elősegítése az intézmények számára.

 • Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése.
 • Szelektív hulladékgyűjtés fenntartása.
 • Új hulladékfajta bevonása a szelektív gyűjtésbe.
 • Komposzt kialakítása.
 • Komposzt fenntartása.
 • Időszakos szelektív hulladékgyűjtési kampány megszervezése.
 • Sulizsák programban részvétel.
 • Madárodúk kihelyezése.
 • Madárodúk karbantartása.
 • Kertrendezés, ültetés.
 • Előadók meghívása.
 • Nemzeti park felkeresése.
 • „Zöld” filmek vetítése.
 • Palántavásár, növényvásár.
 • A helyi természetes-és épített környezet felfedezése (tanösvények, múzeumlátogatás, kilátó, látogatóközpont, kerékpártúrák, séták, etc. a környéken).
 • Ökonap.
 • Cserebere börze.
 • Garázsvásár – ruhabörze.
 • Idény zöldség-gyümölcs receptverseny.
 • Saját törölközők használata a mindennapokban az intézményben.
 • Az iskolai büfé választékának kiszélesítése pl. idényzöldség-gyümölcs kínálattal.

   Szeretettel várjuk a vállalt programot teljesítő közösségek képviselőit a II. Zöld Követ Napon 2024. tavaszán.

   A programban való részvétel az iskolák számára térítésmentes.

   A regisztráció a Zöld Követ Egyesület honlapján a http://www.bit.ly/zoldkovet_jelentkezes linken lehetséges 2023. augusztustól.

   A projekt megvalósításához sok sikert kívánunk!

   2023. július 1.