Zöld Követ Egyesület

Projektjeink

Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás

A Zöld Követ Egyesület is tagja a 15 szervezetből álló Zöld Út Konzorciumnak. A Széchenyi 2020 program támogatásával megvalósuló országos szemléletformáló kampány célja a körforgásos gazdaság alapelveinek és a fenntarthatóság elérésében betöltött szerepének megismertetése a lakosság és a hazai gazdasági élet szereplőinek minél szélesebb körével. Emellett országos szinten számos szemléletformáló akciót valósít meg, melynek célja a tudatos és felelősségteljes hulladékkezeléssel kapcsolatos ismeretek bővítése, a hulladékképződés megelőzése, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés helyes gyakorlatának megismertetése és a mindennapokban történő alkalmazásának elősegítése.

A konzorciumtagok a kétéves projekt során több száz figyelemfelhívó akciót, rendezvényt, képzést, versenyt, szakmai tanulmányi kirándulást és szakkört szerveznek, emellett pedig számos, a hulladékgazdálkodással és fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretterjesztő tananyagot is fejlesztenek.

Ahhoz, hogy mindenki tegyen közvetlen környezetéért, és együtt lépjen fel a Föld megóvásáért, elengedhetetlen, hogy Magyarország lakossága szemléletváltáson essen át. A Zöld Követ Egyesület is ezt kívánja minden erőforrásával támogatni és elősegíteni.

A Zöld Követ Egyesület, mint projektpartner versenyekkel, rendezvényekkel, előadássorozattal, interaktív foglalkozásokkal kíván hozzájárulni a célcsoport tagjainak a fajlagos hulladék-kibocsátás csökkentésével, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítási célú elkülönített gyűjtésével kapcsolatos tudatosságához, így a projekt célkitűzésének eléréséhez, illetve az indikátor célérték teljesüléséhez. Tevékenységei során a fenntartással és hulladékkibocsátással kapcsolatos szemléletformálást három célcsoportra fókuszálva valósítja meg.

I. Óvodások, általános iskolások, középiskolások

– Rajzverseny szervezése óvodások számára a körforgásos gazdaság és a hulladékkibocsátás csökkentése témákban

„Ne szemetelj! Csökkentsd a hulladékot!” címmel rajzverseny kerül meghirdetésre óvodások számára. Munkatársaink 5-10 olyan óvodát keresnek fel, akik már bizonyították a környezetvédelem irányába való elköteleződésüket. A kiválasztott intézményekbe személyesen ellátogatunk és egy játékos foglakozáson át buzdítjuk a gyermekeket a rajzpályázaton való részvételre. Az óvoda dolgozóit külön kérdőív kitöltésére kérjük, amelynek az ismeretek felmérésén túlmenően edukáló jellege is lenne, mivel a helyes válaszokat be tudjuk majd építeni jövőbeni munkánkba.

  • Szemléletformálás a hulladékkibocsátás csökkentésével és a körforgásos gazdaság fontosságával kapcsolatos szemléletformálási tevékenység általános és középiskolákban

Az események címe / szlogenje: „TEDD ZÖLDEBBÉ!” A foglalkozás témája a hulladékgazdálkodás és az ökológiai lábnyom témaköre.

A hulladékgazdálkodásra fókuszált interaktív rendhagyó osztályfőnöki órán az együtt gondolkodáson túl, pontokat gyűjthetnek a gyerekek, melyet a foglalkozás végén beválthatnak és egyéni védekező eszközöket „kaphatnak cserébe” vagy a legszűkebb környezetüket tehetik tisztábbá és rendezettebbé. A rendhagyó osztályfőnöki órákon meghívott vendégént a helyi hulladékgazdálkodással foglakozó szolgáltaó szakembere is bemutatót fog tartani a gyermekek részére, ezzel is bővítve ismereteiket a témában.

II. Az üzleti és vállalkozói szféra

  • Figyelemfelhívó akciók: tematikus előadássorozat az üzleti és vállalkozói szféra számára a körforgásos gazdasággal és hulladékkibocsátás csökkentésével kapcsolatban

A környezettudatos vállalkozói gondolkodás egyre inkább terjed Magyarországon és egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy a cégek olyan munkatársakkal dolgozzanak, akik rendelkeznek a vállalkozói tevékenységek és a specifikus környezetvédelmi szempontok együttes támogatását biztosító szakmai készségekkel.

A tematikus előadássorozat a vállalkozói szférát szólítja meg és olyan tudás átadására törekszik, amelyet nemcsak a cég működésében tudnak majd alkalmazni, hanem a kollégák hétköznapi életében is.

Kiemelt cél, hogy a magyar vállalkozások, különösen az emberekkel szoros, napi kapcsolatot ápoló szolgáltató helyek (szállodák, vendéglátóhelyek, boltok, játszóházak, fodrászok stb.) versengjenek azért, hogy ki üzemelteti környezetbarátabb módon a cégét és pár év alatt népszerűvé váljon a szelektív hulladékgyűjtés, a műanyag teljes mellőzése, a komposztálás és általában az ökológiai lábnyom csökkentése.

A tematikus előadássorozattal és egy zöld minősítő rendszer kidolgozásával az egyéni vállalkozókat, a mikro-, kis- és középvállalkozásokat szólítjuk meg.

III. Családok és kisgyermekes édesanyák

  • Előadások és kiscsoportos foglalkozások családok, valamint kisgyermekes édesanyák számára

Együttműködésben a Fiatal Családosok Klubjával és 28 tagszervezetével 12 alkalommal családi nap megszervezését tervezzük az ország különböző részein, a körforgásos gazdaság és a hulladékkibocsátás csökkentésének tematikájára felépítve. Ezeken az eseményeken interaktív játékos vetélkedőkön keresztül vezetik rá munkatársaink a család minden tagját a tudatos hulladékkezeléssel és a hulladék mennyiségének csökkentésével kapcsolatos szemléletváltásra. A témához kapcsolódóan egy kiadvány is készül a projekt keretében, melyben olyan hétköznapi praktikákat mutatunk be a célcsoportnak, amelyeket a mindennapi életükbe beépítve jelentős mértékben hozzájárulhatnak a projekt célkitűzéséhez. A kiadványt a programokban résztvevők megkapják, hogy a mindennapok során is hasznosan forgathassák azt, illetve online is terjesztésre fog kerülni a kiadvány elektronikus tartalma egy kérdőív kitöltése mellett.

A KEHOP-3.1.5-21-2021-00003 sz. projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. a projekt futamideje: 2021.12.01 – 2023.11.30. Az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege 999,98 millió forint. A 15 tagból álló konzorcium vezetését a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. látja el. A Zöld Követ Egyesület által elnyert támogatás az összérték 6 %-a..