A rendezvényre azokat a pedagógusokat, vállalkozókat vártuk, amiknek fontos a környezetvédelem, akik érdeklődnek a  hulladékgazdálkodás és a körforgásos gazdaság témája iránt.  Az igazán érdekfeszítő és tanulságos előadások rengeteg érdeklődőt vonzottak, hiszen neves magyar egyetemek tanárait is tisztelhettük előadóink között.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója,  Dr. Könczey Réka biológus, valamint a Pannon Egyetem docense Dr. Utasi Anett előadásában vázolta milyen kihívásokkal kell szembenéznie annak, aki a fenntarthatóság, a körforgásos gazdaság támogatását tűzte ki célul tevékenysége során.

Dr. Utasi Anett bemutatta azt, hogy egyeteme milyen aktivitásokkal, tevékenységekkel igyekszik a hallgatókkal megismertetni a körforgásos gazdaságot, milyen kutatómunkába tudnak részfeladatokat vállalni. Már az egyetemen is nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a felsőoktatási hallgatókon túl megszólítsák az óvodás, az általános iskolás és a középiskolás korosztályt is, hiszen a szemléletformálás mielőbbi megkezdése a későbbi munka alapjait jelenti. Továbbá megismertette a felnőttképzési lehetőségeket is, melyek bárki számára elérhetőek. Az elsajátított tudás a továbbiakban a munka, a vállalkozás vezetése során kiválóan kamatoztatható.

Rudda Ildikó bemutatta azt, hogy a Zöld Követ Egyesület céljai megvalósítása során milyen rendezvényeken, milyen közönség előtt hirdette és ismertette meg a körforgásos gazdaság irányába mutató lépések előnyeit, ismertette az, hogy a szervezet mennyiféle tevékenységbe kapcsolódott be. Kiemelkedő eredményeket értünk el a program megvalósítása során, megszólítva a legfiatalabb korosztálytól indulva a legidősebb generációt is.

Dr. Könczey Réka Körforgás, Megújulás, Stabilitás tanulása című előadásában arra ösztönzi a hallgatóságot, hogy természeti erőforrások, kincseket mértékletességgel és minél hosszabb ideig kell használni. Ez a körkörös vagy körforgásos gazdaság lényege is tehát, hogy a termékek előállításához használt anyagok és egyéb erőforrásokat a lehető leghosszabb ideig a termelési-fogyasztási ciklusban kell tartani.  A kitűzött cél rendszerszinten távol van, de nem lehetetlen.

A Zöld Követ Egyesület nap mint nap azért dolgozik, hogy elérhető és megvalósítható legyen az ipar és a gazdaság minden résztvevője számára!

A program a KEHOP-3.1.5-21-2021-00003 projekt támogatásával valósult meg.